A hangadók csuklásai.

A sólyiak többsége úgy érezte, hogy az egész falut pár ember teljes befolyása alá akarta vonni.

Határozottan látszott és érződött, hogy egy szűk csoport akart mindenáron észt és pénzt osztani a faluban. Jó felismeréssel azonban a választók ezt sikerrel hárították. Nagy dolgokra és támogatásokra számítottak, ha anno választást nyertek volna. Minden elő volt készítve, még a sikert megünneplő parti is. A hangadók szavai másnapra elcsuklottak.

Mindenképpen menjünk el szavazni és adjuk le voksunkat 13.- án a jelöltekre.

Miért is fontos ez? Azért, hogy a közöny ne költözzön a faluba, és mindenki érezze magáénak Sóly. Viszont, ha nem így lesz, akkor a továbbiakban megint helyzetbe hozhatjuk a múlt vitézeit.

Jó, ha egyesek távol vannak az önkormányzati kasszától!

„Az önkormányzatra páran itt  úgy gondoltak, mint fejős tehénre” A megállapítás tükrözi egy letűnt kor és kór valódi gondolatmenetét. Sajnos nem egyedülálló, hogy egy képviselő a polgármesterrel együtt „fejős tehénként” aposztrofálta az önkormányzati vagyont. Nem lehetett nem észrevenni, hogy az akkori gondolkodását vetítették ki a másra, tükrözve ezzel – a külvilág felé saját – embereiknek a bizonyítékot, hogy a legjobb megoldás az amit tettek.

A Sólyi Anomáliák többször írta le (a választó szemszögéből nézve ) a lelkész-polgármesterségünk alatti időket, utalva is erre az időszakra a volt polgármester kezdte kirugdalni azt a gondolatmenetet, hogy -Most én vagyok az atyaúristen-.

A Sólyi választópolgárok pontosan azért szavaztak az elmúlt választáson alkalmával jelenlegi polgármester értékrendjére, mert érzik, hogy akkor a dolgok nem jó irányba haladtak.

Simán átvészelték buksza tömés ciklusát.

Nyilvánvaló tény, hogy a pályázati források elszámolása szigorú bizonylatolási rend alapján történik. Abban az esetben, ha jogszerűtlenül történik a pályázaton elnyert forrás felhasználása, az mind polgári jogi, mind pedig büntető jogi szankciókat von maga után. Ezért számított Sóly is, hogy elszámoltatás lesz tételesen. Rámutattunk, hogy az eljárások pontosan azért kerüljenek lefolytatásra, hogy a törvényességről kell azokat az objektív és megkülönböztetéstől mentes szempontokat, figyelembe venni amelyek alapján az ajánlatkérő eldönti(önkormányzat, de leginkább a polgármester), hogy mely ajánlattevő jelölhető meg nyertesnek.(vagyis a polgármester helyettest)

A fentiek fényében felmerült a kérdés, a hivatkozott emberek egyáltalán tisztában voltak-e akár egy, munka elszámolásának a rendjével?

A helyi önkormányzat működése a képviselő testület által elfogadott döntéseken alapul. A képviselő testület döntéseit egyszerű vagy minősített többséggel hozza meg. A döntéshozásban természetesen képviselők ugyanúgy részt vesznek. A képviselők számtalan esetben szavazzák meg azokat a képviselő testület által meghozott döntéseket, amelyeket később számon kérnek, így felmerül a kérdés: a saját maguk által is támogatott döntések későbbi megkérdőjelezésével, a saját munkájuk létjogosultságát akkor ki kérdőjelezheti meg?

Jó volt a védelem

A Sólyi Anomáliák rámutatott olyan viszonyokra, amelyek sajnálatos módon jellemezték a sólyi faluvezetés megelőző időszakot.

Legyünk büszkék viszont azokra az eredményekre, amelyeket közösen értünk el.

Szavazni viszont mindenképp menjünk el, mert a közöny tud ártani annyira a falunak mint a fent leírt történet.

Like (0)

Szólj hozzá!

 

Free Web Hosting